Janny Salon

• Địa chỉ: 50 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM

• Số điện thoại: 08 6686 3848

• Email: jannysalon@gmail.com

• Website: http://jannysalon.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://jannysalon.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/jannysalon